Enter your keyword

STEM център в ПГЕЕ – Сливен

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

STEM център в ПГЕЕ – Сливен

STEM център в ПГЕЕ – Сливен

STEM ЦЕНТЪР В ПГЕЕ „Мария Кюри“ отвори врати на 30 юни 2022г.Специални гости на откриването бяха: Господин Стоян Марков заместник кмет на Община Сливен, Госпожа Ива Тарагошева – старши експерт професионално образование в РУО Сливен, госпожа Даниела Йорданова Старши експерт по природни науки и екология в РУО Сливен, гл. ас. д-р инж. Иван Петров в ТУ София ИПФ Сливен, преподаватели, ученици и родители.

Откриването на “Центъра за природни науки” в ПГЕЕ по Национална програма „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ е своеобразен празник за нас. Днешният ден е празник, защото с откриването на СТЕМ центъра нашите иновативни идеи вече си имат дом.
Основен приоритет на СТЕМ образованието е изграждането на среда, в която ученикът да бъде изследовател, пътешественик, откривател в областта на природните и техническите науки, а ролята на учителя е да напътства и вдъхновява творческото мислене и креативността на учениците. Това е и основната цел в програмата на новооткритият център за млади изследователи в ПГЕЕ „Мария Кюри “ – Сливен
Центърът включва две лаборатории, като всяка една от тях акцентира върху определена наука и една презентационна зала. Учениците ще имат възможността да презентират , да отдъхват и да се социализират, да работят по групи или индивидуално.
Кабинетите от STEM направлението ще могат да се използват в различни сценарии, като се преконструира оборудването и обзавеждането в кътовете с мека мебел.
На разположение са компютъризирани работни места с достъп до интернет и копирна техника и 3D принтер, за нуждите на учебно-образователния процес.
Уникалните архитектурни решения, модерното мебелно оборудване, наборът от специализирано техническо оборудване за всеки от кабинетите, са модел за отворена, вдъхновяваща и творческа среда за учене.
Целият екип на ПГЕЕ „Мария Кюри” – Сливен, нашите партньори и приятели, сме убедени, че с общи усилия ще наложим нов образователен модел, чиято основна цел е да подобри професионалната и житейската перспектива на младите хора в България с изцяло нова за образователната ни система концепция, която прибавя още един съществен щрих към визията ни на училище на бъдещето.
Вярваме, че с новооткрития STEM център ще продължим заедно в общата ни кауза – да направим училището по-привлекателно както за учениците, така и за техните учители, и да изпробваме в реална среда модерните практики в образователната ни система.
Нека пожелаем на добър час на новите идеи и проекти, които се раждат днес, но ще променят нашето УТРЕ!

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.