Enter your keyword

Един различен час

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Един различен час

Един различен час

⏳⏳⏳ЕДИН РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО ИСТОРИЯ- В СВЕТА НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ⏳⏳⏳
🏺Днес, 18.10.2022г.,  учениците от 10 А и 10 Б клас на ПГЕЕ “Мария Склодовска Кюри”, посетиха Регионалния исторически музей. Разгледаните разнообразни експонати датират от VII хил. пр. Хр. до началото на ХХIв.
🏺Любопитството и интересът на учениците бяха привлечени от богатата експозиция на артефакти, някои от които от световно значение.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.