Enter your keyword

ПГЕЕ “МАРИЯ КЮРИ” ПРИЕМ 2022

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ПГЕЕ “МАРИЯ КЮРИ” ПРИЕМ 2022

ПГЕЕ “МАРИЯ КЮРИ” ПРИЕМ 2022

Презентация

PDF

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В ПГЕЕ “МАРИЯ КЮРИ” – СЛИВЕН
Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че всички УЧЕНИЦИ, записани в осми клас в ПГЕЕ “МАРИЯ КЮРИ” – СЛИВЕН, имат възможност да получат еднократна помощ в размер на 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Еднократната помощ се отпуска след подаване на заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ в срок до 15.10.2022 г., като се прилага удостоверение, издадено от ПГЕЕ “МАРИЯ КЮРИ” – СЛИВЕН. Удостоверението можете да получите всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. в информационния център на училището.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.