Enter your keyword

Онлайн обучение

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Онлайн обучение

Онлайн обучение

С новата виртуалната класна стая в MS Teams, в облачната технология Office 365, обучението в ПГЕЕ се превърна в игра. ‘’Играят’’ ученици и учители. Защото е лесно, удобно и интересно. Няма отбори – всички са прегърнали една кауза и са поели по един път – напред!Какво всъщност представлява виртуалната класна стая?Виртуалната класна стая позволява на преподавателите и учениците да провеждат занятията си в онлайн среда чрез интeрнет връзка. Тя осигурява възможност за онлайн учене и се доближава до реалното преподаване в класната стая в училище. Учителите и учениците могат да дискутират, да гледат презентации, да обсъждат и да задават и отговарят на въпроси чрез различните функции на виртуалната класна стая – възможност за чат, споделяне на екран, видео, презентиране на учебния материал, провеждане на анкета и др.Виртуалната класна стая (известна още като “виртуален кабинет” или “виртуален училищен кабинет”) е интерактивен инструмент, който позволява осъществяването на директна, синхронна връзка между обучаващи и обучаеми, т.е. чувството за общност присъства.Тази онлайн учебна среда може да бъде уеб базирана или до нея да се достига чрез допълнителен софтуер, а може да изисква и сваляне на стартиращ файл.Положителните страни на виртуалния кабинет са забеляни и от родителите – чрез него те поучават възможност да видят дали и до колко качествено е образованието, което техните деца получават.Сред някои от другите опции на нашия виртуален кабинет можем да отличим тези за контрол върху изгледа и за запис на сесиите.Виртуалната класна стая със сигурност може да бъде определена като елемента, който превръща дистанционното обучение (онлайн обучението) в достоен заместник на традиционната му форма.Освен с виртуалната класна стая в MS Teams, в облачната технология Office 365, учителите и учениците от ПГЕЕ ползват активно и всички други достъпни платформи – Shkolo, Ucha.se,Classroom, Zoom, Khanakademy, Fasebook, You tube, Viber и др. На разположение е и виртуалната библиотека на Google, в която могат да се открият милиони сканирани книги.Учебното съдържание е достъпно в реално време за всеки ученик и родител. Учителите са на един клик разстояние. Никой не е сам. Всеки чувства така нужната подкрепа в този труден момент. И продължаваме! И вървим! И не спираме! Защото така са ни учили всички преди нас в ПГЕЕ! И защото учениците на ПГЕЕ са подготвени – за тях дигиталната среда не е новост, а ежедневие!За всичко се намира начин, когато има желание! Само да сме здрави!

Ние всички знаем – НЕ СМЕ във ваканция! Учим, разговаряме, обменяме идеи! Учители, ученици и родители! Дистанционно! Напомням, че от 25.03.2020г. започваме да преподаваме и учим НОВО учебно съдържание и е необходимо още по-голямо ангажиране от всички. Благодаря на всички ученици, които участват активно и подпомагат учебния процес от всички краища на областта. Благодаря Ви, родители, че и в този труден момент можем да разчитаме на Вас. Благодаря Ви, колеги, за вашата всеотдайност и за многочасовия ви работен ден. Знам, че заедно ще се справим!
инж. Татяна Башева – Кънева
Директор

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.