Enter your keyword

“Театърът като образователен инструмент – открит урок”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

На 06.04.2023 г. в STEM центъра на ПГЕЕ „Мария Кюри“  Теодора Янъкова и Севджан Мустафова, заедно с ученици от девети клас проведоха открит бинарен урок на тема: „Еко ферма“ и приложиха усвоените иновативни методи по проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000079106 „Театърът като образователен инструмент за предаване на съдържание, решаване на конфликти и управление на класната стая“, на програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Kраткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Училищно образование“ с бенефициент ПГЕЕ „Мария Склодовска Кюри“- гр. Сливен.
Гости на събитието бяха: г-жа Даниела Йорданова – експерт по природни науки и екология в РУО Сливен и учители по природни науки от Област Сливен.
В хода на урока, прилагайки иновативния метод на преподаване , се демонстрира взаимовръзката между природните науки и съвременните технологии и тяхното практическо приложение.
След положителните коментари на гостите, особено удовлетворени от представянето си се оказаха възпитаниците на гимназията, които представиха и успешно защитиха проектирания и изработен от тях макет на еко ферма – пример за екологично съобразен начин на живот.