Enter your keyword

Работа с иновативни и SMART технологии

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ПРЕДИМСТВА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В КЛАСНАТА СТАЯ

  1. Подобрява концентрацията и разбирането.
  2. Насърчава гъвкавостта и автономията на учениците.
  3. Насърчава критичното мислене.
  4. Насърчава сътрудничеството
  5. Повишена производителност в класната стая и съвместна работа
  6. Стимулира мотивацията
  7. Подготвя учениците за бъдещите им работни места