Enter your keyword

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

1 Прилагане на индивидуален и иновативен  подход към всеки ученик за да се развие и усъвършенства неговия талант.

2.Придобиване на ключови знания и умения за проектиране, изобразяване и оразмеряване на  сложни детайли; за работа със справочна литература; за изработване на конструктивна документация на изделия; усвояване стандартите при изработване и разчитане на техническа документация.

3.Мотивиране и стимулиране на преподавателите за допълнителна работа с талантливи и надарени ученици.

4. Мотивиране и стимулиране на учениците за участие в Националната олимпиада по техническо чертане.

Дейност 1. Изработване на скици и чертежи  на сложни детайли от натура

Дейност 1.1 Изработване на скици на сложни  детайли от натура

Дейност 1.2 Изработване на чертежи на сложни детайли

Дейност 2. Разчитане на сборни чертежи  на сложни изделия

Дейност 3. Детайлиране от чертеж на общия вид на сложни машиностроителни изделия

Дейност 4. Изработване на чертежи и изготвяне на изложба във фоайето на училището след приключване на дейности 1, 2 и 3

Дейност 5. Провеждане на Общински кръг на олимпиада по техническо чертане

Дейност 6.  Участие в  Областния  кръг на олимпиада по техническо чертане

Дейност 7.  Участие в  Националния  кръг на олимпиада по техническо чертане