Enter your keyword

Да пеем на Английски

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ДА ПЕЕМ НА АНГЛИЙСКИ

Най-разпространеният чужд език, преподаван в почти всички училища в цял свят, без всякакво съмнение, е английският. По време на образователната история, много подходи, техники и методи са разработени в чуждоезиковото обучение. Преподаването  на английски език чрез музика е един от методите, използвани в часовете. Повечето от учебниците по езиков курс включват някои английски песни, които се използват при преподаването.

Учениците и преподавателите ще имат възможност да работят със своите връстници и колеги и ще участват активно в проекта чрез :

– Изготвяне на списък на най-популярните английски песни в страните от участващите училища
– Определяне на 50 от тях, които да се използват в рамките на партньорството,
– Намиране на текстовете на избраните песни,
– Вземане на решениeкои са  най-подходящи и приложими в часовете,

– Изготвяне на сборник, съставен от песни.

Турция       

Средно училище за обучение на учители в гр. Йозгат

www.yozgaterakanol.meb.k12.tr

1.Словакия

Гимназия в гр.Рузомберок

www.gsa.sk

 1. Швеция

Прогимназия в гр. Гьотеборг

www.goteborg.se

 1. Литва

Средно общообразователно училище в гр. Кулаутува

www.kulautuva.lm.lt

 1. България

Професионална гимназия по електротехника и електроника “М. Кюри” гр. Сливен

www.pgee-sliven.bg

2.Португалия

Професионална гимназия в гр. Авейро

www.epaveiro.edu.pt

 1. Румъния

Колеж в гр. Търговище

www.cantacuzino.xhost.ro

 1. Италия

Средно общообразователно училище в гр. Верона

www.educandatoangeli.it

Общи задачи за всички институции в партньорството

 • Да разработят свой план за действие според главния план на партньорството
 • Да подготвят и организират срещите
 • Да бъдат домакини и да осигуряват настаняването и кетъринга на партньорите по време на проекта
 • Да се направи детайлна презентация на институцията, която да се използва при представянето и
 • Да се подготви материал, който да представи социалноикономическите характеристики на населението и територията на която принадлежи /демографски, психологически, културни, социологически, икономически и образователни данни/
 • Да разменят и развиват опит, методи и подходи в обучението по чужд език, като се подготви детайлна презентация за изучаването на английски / какво е нивото, каква е нуждата на учениците, проблеми при изучаването, каква е учебната програма/
 • Дейностите по проекта да бъдат интегрирани в учебното съдържание на редовните часове по английски език,  по учебен план
 • Да се създаде страница на проекта в собствения уебсайт
 • Да се осигури сертификат за участие, който описва дейността и обучението
 • Да се осъществят поне 2 публикации в пресата по време на проекта
 • Най-важният краен продукт на партньорството е отпечатването на книжка с текстове на песни и  диск към нея, наречена “SINGLISH PACK”, която да бъде разпространена на 50 училища от региона.
 • Партньорите трябва да оценят на местно ниво въздействието на проекта върху тяхната организация, персонал и обучаващи се

 

Среща в Турция – Йозгат

От 14 до 17 октомври в гр.Йозгат, Турция се проведе първата среща на учители от 8 държави, които ще работят по проекта “Да пеем на английски”, свързан с чуждоезиковото обучение. Проектът е по програма Коменски – многостранни партньорства. В него участват училища от Турция, Румъния, Словакия, Италия, Португалия, Литва, Швеция и България.Координатор на проекта е Анадолското средно общообразователно училище за подготовка на учители “Ердоган Агдаг”- Йозгат, Турция.

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Кюри” е училището, което представи България.

Няколко са целите на проекта:

 • Обмяна на опит, идеи и методи, както и сравнение на образователни програми свързани с обучението по английски език.
 • Запознаване с културата, обичаите и традициите на други народи, като се възпитава толерантност и уважение.
 • Да се направи ученето на чужд език по-интересно и по-привлекателно.

На срещата в гр. Йозгат учителите разпределиха задачите и отговорностите между партньорите. Обсъдиха мобилностите и подготвиха анкетата, която ще се проведе във всички училища.

Среща в Литва

От 3 до 8 март ученици и учители от Литва, Турция, Италия, Румъния и България се срещнаха в Кулаутува-Литва, за да работят заедно по проекта от програма Коменски – “Да пеем на английски”.Домакин на срещата беше Средното общообразователно училище в гр. Кулаутува, обл. Каунас.

Участниците в срещата, разделени на групи, работиха по дейностите свързани с темата на проекта. Те анализираха проведените анкети във всяка страна и ги сравниха. Чернова на първата книжка с песни беше създадена след подбор на 50 песни, които са общи за всяка от страните участници. Групите намериха текстовете на 10 песни, проучиха ги и ги обсъдиха. Те определиха най-подходящите, които могат да се използват като материали в часовете по чуждоезиково обучение за преподаване на граматика и лексика, както за дискусии и говорене.

Учениците взеха участие в различни културни дейности, организирани от домакините от Средното общообразователно училище в Кулаутува. Те живяха в литовски семейства и имаха шанса да се запознаят с обичаите, културата и традициите на тази малка, но много красива страна. Всички участници в срещата бяха удивени да намерят сред снежните борови гори на Кулаутува едно прекрасно училище с талантливи деца, които рисуват, танцуват, пеят, спортуват, но също са добри в науката и говорят прекрасно английски.

Домакините организираха фолклорна вечер, на която учениците представиха популярни народни песни и танци от своите страни.

Участниците в срещата имаха образователна туристическа обиколка. Те посетиха музея на дяволите в Каунас, Националния етнографски музей в Румсискес, Делфинариума в Клаипеда и Кехлибарения музей в курорта Паланга.

Учениците от българския екип бяха:
Младен Кънчев
Любослав Кръстев
Десислав Капитански
Ангел Николов
Йоан Аврамов
Те получиха сертификати за участие.

Среща в Португалия

От 28 април до 2 май, в Авейро – Португалия, се проведе третата среща от проекта по програма Коменски – “Да пеем на английски”. Екипи от Италия, Румъния, България и Португалия се събраха за да работят заедно.Домакин на срещата беше Професионалната гимназия от гр. Авейро.

В началото на срещата, всяка държава направи презентация на своето училище и роден град. Учениците изпълниха популярни за техните страни песни, за да поздравят всички участници.

След официалната част, беше обсъдена анкетата на португалското училище за най-популярни песни на английски език и бяха добавени нови към списъка, предварително одобрен в Литва при предишната среща. Екипите обсъдиха какъв вид дейности могат да бъдат разработени към песните и как да се използват те в часовете по английски език. Беше създадена чернова на втората книжка с песни.

Партньорите работиха върху уеб-страницата на проекта, като я обновиха с нова информация.

Учениците и учителите имаха богата културна програма, организирана от домакините. Авейро, известен като португалската Венеция, е пресечен от канали, които му придават индивидуален характер. Посещавайки Авейро, попадате в свят пълен с емоции и откривате едно живописно място, изпълнено с магия и романтика. Участниците в срещата посетиха местните плажове на Коста Нова и Прайа да Бара и се разходиха по сребристия пясък на великия Атлантически океан. Там се намира третия по височина морски фар в света. Авейро представлява уникална смесица от древни исторически сгради, рибарски къщички и модерни градски къщи.

Порто, който е разположен на двата бряга на река Доуро, е изпълнен с местен колорит и необикновена атмосфера – красиви мостове, старинни църкви и катедрали, прекрасни сгради, украсени с керамични разноцветни плочки и модерния, впечатляващ с архитектурата си стадион. ЮНЕСКО обяви историческия център на Порто за световно културно наследство през 1996 година. Може да се каже, че средновековния квартал с наредените покрай реката къщи и живописните си лодки, е душата на града. Участниците в срещата имаха туристическа обиколка, която завърши във винарните изби с дегустация на прочутото вино Порто, което е един от символите на Португалия. Преди да напуснат града всички изкачиха 225-те стъпала на “Кула Клеригос”, за да се полюбуват на прекрасната гледка от върха.

Учениците от ПГЕЕ “ М.Кюри”, които участваха в срещата бяха:
Атанас Василев
Мино Минев
Васил Иванов
Васил Неделчев
Сашо Георгиев

Среща в България

От 5 до 10 октомври ПГЕЕ “М.Кюри” гр. Сливен беше домакин на петата среща от проекта по програма Коменски “Да пеем на английски”. Гости на училището бяха ученици и учители от Швеция, Италия, Словакия и Румъния.Срещата беше открита с културна програма организирана от домакините. Показани бяха филми на английски език за училището и град Сливен. Българските ученици, облечени в носии, изпълниха народни песни и танци. Във връзка с темата на проекта, гостите бяха поздравени с песен на английски език. Представянето на домакините завърши с презентация за природните и културни забележителности, традициите и обичаите на България.

Българските ученици и учители с интерес наблюдаваха презентациите на своите гости. Те представиха своите градове и училища. Момичетата от Словакия и Румъния изпълниха народни песни и танци. Презентацията на Швеция пренесе всички в бъдещето, а на Италия изпълни публиката с емоционална наслада от прекрасната музика.

През следващите дни учителите и учениците работиха по крайния продукт на проекта – книжка с песни на английски език, която ще бъде използвана в часовете. Подборът на песните е направен от учениците чрез анкети, а учителите обсъдиха как да превърнат тези песни в уроци с подходящи упражнения към тях. Обсъдени бяха постигнатите резултати от срещата в Словакия и бяха определени задачите за следващата среща в Швеция. Учениците, разделени на групи, изпълниха упражненията към песните, разработени от техните учители.

Освен работата по проекта, гостите имаха културна програма. Те посетиха историческия музей в гр. Сливен, национален парк Карандила, Несебър и Велико Търново.

Среща в Швеция

От 7 до 12 декември, в Швеция – Гьотеборг, се проведе шестата среща на проекта по програма Коменски “Да пеем на английски”. На срещата присъстваха екипи от Португалия, Турция, Литва, България и Швеция.Домакин на срещата беше прогимназията в град Гьотеборг, район Бака – Брунсбосколан.

Срещата беше открита с презентации на всички участници. Учениците и техните учители представиха своите училища, градове и държави. Презентациите включваха традиции, обичаи, популярни песни и танци.

В следващите дни работата по проекта продължи с обсъждане на крайния продукт – книжката с песни. Координаторът на проекта, господин Алптекин Чинарер, предложи всички партньори да помислят върху художественото оформление и дизайна на книжката. Беше решено към всяка песен освен различни упражнения и дейности да бъде написан кратък текст, който да включва история на песента, година на създаване и изпълнител или група.

Всички участници имаха среща с председателя на борда на Бака – районът, където се намира училището домакин.

Освен работата по проекта, срещата включваше запознаване с образователната система на Швеция. Направена беше съпоставка с образователните системи на страните на партньорите. Споделени бяха опит и добри практики свързани с организацията на учебния процес и чуждоезиковото обучение.

Домакините поканиха европейските си колеги на Коледно тържество, което е традиция за тяхното училище. Те показаха как посрещат този празник и приготвиха национални ястия за своите гости.

Незабравимо преживяване за всички ще остане Коледния концерт, изпълнен от музикалните класове на училището.

Културната програма включваше: посещение на Волво, на най-големия научен център в Скандинавия – Универсeум, увеселителния парк Лизеберг, градския музей, туристическа обиколка с автобус и разходка с лодка по каналите на града.

Учениците представили нашето училище в Швеция бяха:
Станимир Николов
Светослав Иванов
Дани Данев
Петър Томчев
Пламен Атанасов

Среща в Йозгат

От 3 до 5 май, 2011 г., се състоя заключителната среща на проекта “Да пеем на английски”. Срещата се проведе в гр. Йозгат, Турция. Присъстваха ученици и учители от 6 държави – Турция, Словакия, Португалия, Италия, България и Литва.Домакин на срещата беше координаторът на проекта – Средно общообразователно училище за подготовка на учители “Ердоган Агдаг”.

Работата по проекта започна с презентации на учениците, които представиха своите училища и градове. По време на почивката, участниците в срещата опитаха традиционни ястия от Йозгат, които бяха приготвени от техните турски приятели.

Основната задача на срещата беше създаването на крайния продукт – книжка с 50 песни на английски език, които да бъдат използвани в часовете за изучаване на чужд език. Разпределени бяха задачите между партньорите, във връзка с дизайна и оформлението на общия продукт.

Учениците разделени на групи, под ръководството на учителите си по английски език, изпълниха упражнения към няколко от песните.

Културната програма включваше посещение на Обществения център за традиционно изкуство в Йозгат, Етнографския музей, голямата джамия Капаноглу, турска баня (Hamam) и екскурзия до Кападокия.

В превод от персийски Кападокия означава “земя на красивите коне”, но вместо безброй жребци тичащи по широките поля, ни очакваха загадъчни скални форми, в които са издълбани жилища, църкви и дори цели градове. Изумителни скални образования, наречени “Приказните комини”, ни съпътстваха във всички посоки.

В древността това е бил един от центровете на ранното християнство. Тук е роден един от най-почитаните светци на източноправославната църква – Св. Георги. Подземният град Каймаклъ, музеят на открито Гьореме, природната крепост Учхисар и “Долината на гълъбите”, са в списъка на световното културно наследство.

В град Аванос, наричан “глинения град”, участниците в срещата посетиха работилница за глинени изделия.

Учениците, участници в срещата бяха:

Пламен Антонов Димитров
Мартин Петров Герджиков
Иван Руменов Георгиев
Марио Петров Тодоров
Ивайло Георгиев Бакалов