Enter your keyword

Прием

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в за учебната 2021 – 2022 година

ВИД ДЕЙНОСТ СРОК
Подаване на документи за участие в приема на ученици 05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

БЕЛ  – удвоената оценка от НВО
Математика – удвоената оценка от НВО
Физика и астрономия – оценката от свидетелството за основно образование
Информационни технологии – оценката от от свидетелството за основно образование

Специалности за учебната 2021 – 2022г

ПГЕЕ ``Мария Склодовска-Кюри``

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

Професия:приложен програмист

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

 •  Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства
 • Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код
 • Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер
 • Използване на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за с
 • каниране и обработка на документи
 • Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране
 • Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни
 • Компютърното проектиране и програмиране
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб базирани информационни системи
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб сайт
 • Тестване, внедяване и настройка на разработените приложения

Възможна реализация:

Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника– Оператор периферни устройства
– Консултант, поддръжка на софтуер
– Оператор инсталиране на софтуер
– Техник, компютърно програмиране
– Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
– Специалист, интернет поддръжка
– Администратор, уеб сайт;
– Техник, уеб сайт
– Уебмастер
– Мениджър, уеб сайт и др

Професия: Техник на компютърни системи

урсът на обучение позволява изграждане на професионални умения за разчитане на техничес­ка и технологична документация, за работа с елек­тронна измервателна апаратура, компютърни кон­фигурации и периферни устройства, програмира­не и Web дизайн.

Учениците придобиват знания и умения за:

 •  Диагностика и ремонт на компютърна тех­ника;
 • Подбор на процесори, памети, периферни устройства по конкретни изисквания на клиента и асемблиране на компютърна техника;
 • Софтуерна поддръжка;
 • Проектиране и изграждане на локална мрежа.

Професионална реализация:

  • Офиси на компютърни фирми;
  • Сървърни станции; Монтаж на видеокамери и компютърна техника;
  • Изграждане на компютърни мрежи в обекти;
  • Поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси и системи за комуникации;
  • В производствени предприятия, използващи автоматизирани системи за проектиране и системи за управление на технологични процеси и машини;
 • В сферата на услугите, финансовите и банковите институции и държавната администрация при внедряване и поддръжка на апаратни средства и  програмни продукти.

Професия: Електрoтехник – ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ. ЩО Е ТО? КЛИКНИ ВЪРХУ КАРТИНКАТА И ВИЖ.

Професия: Електротехник

Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория В“

Това е най-търсената специалност, свързана с автомобилите,  която дава фундаменталните знания по теория и конструкция на автомобила и двигателя, електротехниката и електрониката. Бъдещето на автомобилната индустрия е в производството на автомобили с електронни системи и на електромобили, а това е възможност за работа в модерен завод или сервиз  с най-съвременна апаратура.

Учениците придобиват знания и умения за:

 •  Извършване на  специализирана диагностика на електрообзавеждането и електронното оборудване на двигателя на автомобила, използвайки най-съвременната диагностична апаратура;
 •  Разчитане и разработване на технически чертежи, принципни, монтажни и разгънати схеми на техническа документация;
 •  Проектиране на електрообзавеждането на автомобили и други МПС;
 •  Организиране  и извършване на  обслужване и ремонт на автомобилни електродвигатели, генератори, запалителни уредби с електронно управление и друго електронно оборудване.

Професионална реализация:

 • Техници по диагностика, експлоатация и ремонт на автотранспортна техника в транспортни фирми, сервизни бази;
 • Търговска и дистрибуторска дейност.по електрообзавеждането на автомобили и други МПС;

специалисти по компютърна диагностика, работа с най-модерните стендове за диагностика и поддръжка на автомобилите;

 • Възможност за собствен  бизнес .

Реализация в предприятия, фирми и организации, които поддържат и ремонтират електродомакинска техника.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ

Работно време на училищната комисия за приема:

8:00 ДО 12:30, 13:30 ДО 17:00 ЧАСА

 1. Заявление до директора;
 2. Свидетелство за основно образование; + ксерокопие
 3. Медицинско свидетелство;
 4. Лична здравна профилактична карта (от училището, в което е учил или от книжарница);
 5. Талон за профилактичен преглед (от личния лекар);
 6. Два броя актуални, матирани снимки.
 7. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО