Enter your keyword

от учебната 1991-1992 г. до учебната 2002-2003 г.

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Учебната 1991-1992 г. започва с традиционното тържество за издигане на националния флаг. Приети са 7 паралелки в първи курс. Назначени са трима нови учители.

На изложбите по ТНТМ техникумът представя 65 разработки, които го класират на първо място в региона. От тази учебна година започва тържествено честване на 3-ти март.

През учебната 1992-1993 г. интересът към училището е голям, приемат се 10 паралелки в първи курс, което го прави най-голямото училище в региона. Въведени са паралелки с 5 – годишен курс на обучение, които са с интензивно изучаване на немски и английски език.

  • „Промишлена електроника“
  • „Автоматизация на производството“
  • „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“

Приемът се извършва с конкурс по математика.

Отлично е представянето на възпитаниците на техникума, на олимпиадите по математика, физика, химия и български език. На олимпиадата по физкултура и спорт са класирани на Ⅱ-ро място.

Тази учебна година е осъществена среща с ученици от подобен техникум от гр. Орестиада. Съвместно с гръцките ученици е осъществен проект „Една река на два народа“. Проведени са експедиции по р. Тунджа и по р. Марица. Създадена е екологична група, под ръководството на д-р Никола Балабанов, за изследване на радиоактивното замърсяване на гр. Сливен. В тези мероприятия активно са участвали учителите Виолета Пенчева, Петър Петров и Георги Гегов.

Открита е младежката сладкарница-закусвалня. Стартирано е производството на ел. табла „Енерго“ – единствени в града.

Учебната 1993-1994 г.  отново е белязана с голям интерес към училището. Приети са 10 паралелки. Поради намален интерес към специалността „Автоматизация на производството“, същата е заменена с „Електронно-изчислителна техника“.

Осъществен е втория екологичен проект „Една река на два народа“, съвместно с техникума от гр. Орестиада, Гърция. Разработен е проект за изчезващите видове в р. Тунджа и р. Марица.

И тази година възпитаниците на техникума се представят отлично на олимпиадите по математика и БЕЛ. На вътрешна изложба на ТНТМ са представени 85 значими разработки. Продължава традиционното производство на изделия, които успешно се продават в новооткрития магазин на техникума в центъра на града.

Възобновени са почивните бази в гр. Ахтопол и гр. Мичурин.

През учебната 1994-1995 г. благодарение на спонсори, е осъществено оборудването с компютри. Назначен е програмист, а всички счетоводни операции се извършват с компютър.

Продължават отношенията с гръцкия техникум в гр. Орестиада. Осъществен е контакт и с училище в гр. Юелсминде, Дания, от което гостува група от 30 ученика и 4 учители. Избрана е група от техникума, която през следващата година да посети Дания.

И тази година на градските олимпиади възпитаниците на техникума се представят отлично, като завоюват първите места по машинно чертане и физика, а по математика и БЕЛ са на второ място. Учебните практики по промишлена електроника и електронно-изчислителна техника се провеждат в сервизите на града. Посещават се пролетния и есенния панаири в гр. Пловдив, като част от учебната дейност в училище.

По нареждане на Министерството на образованието 1995-96 учебна година започва с прием на 8 паралелки вместо на 10. Съкратени са паралелките „Електрообзавеждане на градския транспорт“ и „ Монтьор по електрообзавеждане на промишлена и селскостопанска техника“. Открита е нова специалност, а именно „ Радиотехника и телевизия“ с интензивно изучаване на немски език.

Учениците от техникума отново са с отлично представяне на олимпиадите по математика, физика, химия и БЕЛ. Отборите по информатика и тенис на маса стават републикански шампиони.

Чрез фондация „Робърт Бош“, е направена заявка за обмен на групи с гр. Есен, Германия и е подписан договор за сътрудничество. Сформирана е група от 30 ученика и 5 учителя за посещение в гр. Юелсминде.

През тази учебна година в техникума е проведено националното съвещание между директорите на всички техникуми в страната.

От новата учебна 1996-97 година приемът след Ⅶ-ми клас е с конкурсен изпит по математика, след Ⅷ-ми клас – по диплома. Техникумът е определен като пилотно училище за специалността „Техник на ел. инсталации“ по програмата ФАР. Определени са 4-ма учители, за разработване на учебните програми. Стартирано е оборудването на две нови лаборатории за специалността „Техник на ел. инсталации“ по английски образец за внедряване на модулно обучение. За подготовка и изготвяне на програмата по специалността в училището е пребивавал ирландски консултант.

Делегация от техникума посещава гр. Есен, Германия, където са уточнени детайлите по осъществяване на проекта „Модерните медии определят европейските демокрации“ и програмата за посещения на групите от България и Германия.

През новата учебна 1997-98 година е приета нова специалност „Техник на ел. инсталации“ за модулно обучение по програмата ФАР с програми еднакви с тези на ЕО. Стартирано е строителството на 4 нови стаи за чуждоезиково обучение и на 4 нови лаборатории по програмата ФАР. Родителския комитет прави дарение от 6 нови компютъра и започва изграждане на 2ра компютърна зала.

30 ученика и 6 учителя са изпратени в гр. Есен, Германия, където две седмици работят по проекта „Модерните медии определят европейските демокрации“, а 30 ученика от колежа „Ханс Никсдорф“ – Германия са на гости на техникума в гр. Сливен където проектът е завършен. На представянето му във фондация „Робърт Бош“ всички ученици са наградени.

Издаден е училищен вестник, който се разпространява безплатно.

През учебната 1998-99 година е поставено началото на Училищно настоятелство, което е отделено като самостоятелно юридическо лице.

Завършено е оборудването на 2-та компютърна зала, но е планувано такова за нови компютърни зали. Подписан е договор за сътрудничество с училище от гр. Текирдак, Турция.

Продължават традиционните ритуал по награждаване на първенците, за подпомагане на реда – дежурене по коридорите на завършващите ученици и звученето на химна на Република България в началото на ЧК.

През учебната 1999-2000 година техникумът участва в нов проект към фондацията „Робърт Бош“ на тема „Светът утре зависи от мен днес!“. В техникума е проведена национална конференция с директорите на всички професионални заведения.

Открити са още 3 компютърни кабинета и една интернет-зала, в която има 6 компютъра и постоянен интернет достъп.

Новото за учебната 2000-2001 година са закупените, с дарения от приятелите на техникума от гр. Есен, първите съвременни компютри с процесор PENTIUM. За първи път учениците посещават зелено училище, което е в гр. Приморско, с ръководители г-жа Петя Георгиева и г-н Димитър Димитров.

През учебната 2001-2002 година училищното настоятелство дарява средства за 8 компютъра, с които е открита нова компютърна зала.

Участниците на олимпиадите по математика, физика, информатика, химия и БЕЛ, отново са увенчани с успех.

На панаира на професиите, техникума участва с един от най-богатите щандове, което му печели симпатиите на посетителите.

През учебната 2002-2003 година с решение на педагогическия съвет се променя името на училището. Техникум по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ се преименува в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“. Сформира се ученически комитет, чийто представител присъства на заседанията на педагогическия съвет.

Г-жа Елена Мухтарова, заместник директор на училището от учебната 91-92 г., получава престижната наградата „Аргира Жечкова“.

Училището получава почетна грамота за участие на ученици в дебат на тема „Пролет в Европа за бъдещето на Европа“, подписан от Романо Проди и от Патрик Кокс.

През м. април се стартира процедура за откриване на православен параклис на първият етаж на училището по инициатива на г-н Георги Далакчиев, г-н Красимир Георгиев, г-жа Искра Дюлгерова, г-жа Елена Мухтарова, г-н Христо Рохов и г-н Деян Караколев.