Enter your keyword

Отличия и Награди

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Г-жа Соня Гегова – носител на наградата “Софроний Врачански” 2014г. в категория “Учител на годината” – Педагогически съветник.