Enter your keyword

Контакти

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Адрес:

Сливен 8800, ул.”Банско шосе” 21

Телефон:

(+359 44) 622 136

Счетоводство:

(+359 44) 625 248

E-mail:

info-2000118@edu.mon.bg
Изпратете ни съобщение