Enter your keyword

За учители

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

графици за провеждане на олимпиади и състезания за учебната 2022 – 2023 г.

 Проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000079106, ” Театърът като образователен инструмент за предаване на съдържание, решаване на конфликти и управление на класната стая ”  по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ 2022

 

 
 
 

 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 “ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ”, СЕКТОР  “УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA101-061954   „АКТИВНО ОБУЧЕНИЕ“ 2019

 

 

 

 
 
 

Наредби: