Enter your keyword

За нас

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ЗА УЧИЛИЩЕТО

История и стремежи

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ – гр. Сливен е създадена през 1962 г. като техникум по електротехника и електроника.
Предлага обучение по специалностите „Приложно програмиране“, „Системно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Микропроцесорна техника“, „Електроенергетика“, „Електрически инсталации“, „Електрообзавеждане на производството“ и „Електрообзавеждане на транспортна техника“.
Гимназията се състои от учебен корпус и учебно-производствен комплект със лаборатории, специализирани работилници и компютърни кабинети, оборудвани в съответствие с учебните планове на специалностите.
Практиките на реално работно място се осъществяват в сътрудничество с местни бизнес партньори.
Училището непрекъснато подобрява образователната среда, правейки я адекватна на съвременните потребности и изисквания на бизнеса и работодателите. От 2008г. ПГЕЕ работи по проекти, финансирани от ЕС. Реализирани са 8 международни проекта по програма „Учене през целия живот“ – подпрограми Коменски, Леонардо да Винчи и програма „Еразъм+“. В мобилности по проектите са участвали 120 ученици и 33 учители.