Enter your keyword

Е-библиотека

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ИЗУЧАВАНА ЛИТЕРАТУРА В УЧИЛИЩЕ

ИЛИАДА’ – Омир                                                                             ‘АНТИГОНА’ – Софокъл                                                                          БИБЛИЯТА

Пространно житие на Константин – Кирил’       АЗБУЧНА МОЛИТВА’ – Константин Преславски        ‘ЗА БУКВИТЕ’ – Черноризец Храбър

‘ДЕКАМЕРОН’ – Джовани Бокачо                                               ‘ХАМЛЕТ’ – Уилям Шекспир                                            ‘СОНЕТИ – Уилям Шекспир

‘ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ’ – Иван Вазов                                 ЛЕВСКИ’ – Иван Вазов                                                  ПОД ИГОТО’ – Иван Вазов

‘БАЙ ГАНЬО’ – Алеко Константинов                                    CIS MOLL’ – Пенчо П. Славейков                                           ГЕРАЦИТЕ’ – Елин Пелин

‘В ЧАСА НА СИНЯТА МЪГЛА’ – П. Яворов                                АРМЕНЦИ’ – П. Яворов                                            ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ’ – П. Яворов

‘ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ…’ – Димчо Дебелянов                            ‘СЕПТЕМВРИ’ – Гео Милев                            ЗИМНИ ВЕЧЕРИ’ – Христо Смирненски

‘ПОВЕСТ’ – Атанас Далчев                                                    АЛБЕНА’ – Йордан Йовков                                                  ИНДЖЕ’ – Йордан Йовков

‘ПИСМО’ – Никола Вапцаров                                               ТЮТЮН’ – Димитър Димов                               ДЪРВО БЕЗ КОРЕН’ – Николай Хайтов