Учители


УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО:


 

 

 

 

 Добри Маргенов – Директор

 

 

 

 

 инж. Камелия Георгиева – Помощник директор

 

 

          Соня Гегова – Педагогически съветник

 


                       

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ:


 

   Валентина И. Димитрова – Български език и литература

 

  Димитър Димитров – География и икономика

                                        

      Полина Друмева – Английски език

 

  Юлиян Дуков – Английски език

                                       

  Соня Славова – Математика

                                           

    Теодора Янъкова – Химия и опазване на околната среда

                                          

                                      Стойно Кушкиев – Физическа култура и спорт

 

 

                                      Севджан Мустафова – Биология

 

 

                                    Милена Койчева-Немски език

 


ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:


ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

 

 Диан Димитров

инж. Магдалена Вълкова

 инж. Марина Бояджиева

 

 

инж. Красимира Христова

 

 

инж. Петър Хесапчиев


ЕЛЕКТРОНИКА:

 инж. Александър Атанасов

                                    

  инж. Ангел Лисков

 

    инж. Ваня Йовчева 

 

 инж. Петър Маринов