ГРУПА – „ФИЗИКА“

Име на групата: Физика

Ръководител: Теодора Янъкова

Брой ученици: 10