ГРУПА – „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА XIIб“

Име на групата: Български език и литература XIIб

Ръководител: Валентина Димитрова

Брой ученици: 10