ГРУПА – „ИСКАМ ВСИЧКО ДА ЗНАМ“

Име на групата: Искам всичко да знам

Ръководител: Марина Бояджиева

Брой ученици: 9