ГРУПА – „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“

Име на групата: Електрообзавеждане на транспортна техника

Ръководител: Магдалена Вълкова

Брой ученици: 10