ГРУПА – „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“

Име на групата: Електроенергетика

Ръководител: Магдалена Вълкова

Брой ученици: 10