ГРУПА – „БОГАТСТВОТО НА СИНЯТА ПЛАНИНА“

Име на групата: Богатството на синята планина

Ръководител: Александър Атанасов

Брой ученици: 14