ГРУПА – „БАКХУС“

Име на групата: Бакхус

Ръководител: Полина Друмева

Брой ученици: 11