Отличия и Награди

00014 (1)

Г-жа Соня Гегова – носител на наградата „Софроний Врачански“ 2014г. в категория „Учител на годината“ – Педагогически съветник.