УЧЕНИЦИ ОТ ПГЕЕ „МАРИЯ КЮРИ“ УЧАСТВАТ В МЕЖДУНАРОДНА ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

    От 23 до 27 март 2015 г. група ученици и учители от ПГЕЕ „Мария Кюри“- Сливен участва в международна преподавателска и обучителна дейност в гр. Клуж-Напока, Румъния. Дейността е по проект „Let’s Break the Ice with School”, по програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“. Домакин на срещата беше Технически колеж „Напока“. В учебната дейност участваха  училища от Турция, Литва, Румъния, Полша, Хърватия и Латвия. 

Основна тема на международната среща беше анализиране на теорията за множествената интелигентност на Гарднър и приложението и за развитие на индивидуалните способности, таланти, интереси и естествени заложби на учениците.  Всяко от училищата приложи анкета с цел откриване на преобладаващите типове интелигентност сред учениците и разработване на учебни програми и извънкласни дейности, предназначени да помогнат на учениците да развият както силните, така и слабите страни на личността си. Проектът, който е финансиран от Европейския съюз, дава възможност за организиране на извънкласни дейности, които имат доказан ефект като средство за повишаване желанието за учене и ограничаване на ранното напускане на училище. Те осмислят свободното време на учениците чрез изява в предпочитана дейност, приобщават и мотивират, включително и ученици с идентифицирани потребности от специфична подкрепа, ученици в риск от отпадане или с прояви на агресия и насилие.

През тази учебна година, във връзка с участието на ПГЕЕ „Мария Кюри“ в дейностите по проекта, бяха открити клуб по шахмат, театрален клуб, организирани са дебати и състезания, ден на кариерата и  издаване на училищен вестник.

Изявилите се в дейностите ученици ще участват в още три международни обучителни срещи в Полша, Турция и Хърватия. 


 DSC00512 DSC00450 DSC00417 DSC00386DSC00592

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *