Прием на курсанти в Частен професионален колеж по въздушен транспорт – София.

За повече информация