Конкурс „Моята кауза“

Каузата трябва да бъде създадена на www.volontime.com, за линкът, 
водещ към нея, изпратен на е-поща – foundation@volontime.com до 
31.03.2019г. Две кауза ще получат финансова подкрепа за тяхното 
реализиране. Едната кауза ще бъде избрана от жури, а другата кауза 
ще е тази, която получи най-много подкрепа от потребителите на 
социалната мрежа за добри дела Volontime.

За повече информация-тук