Прием на студенти за учебната 2019-2020 г. в Стопански факултет при Тракийски университет , гр. Стара Загора.

 

Информация за специалности

Плакати