Час на класа, посветен на Председателството на България на Съвета на Европейския съюз

Линк: Час на класа