Ден: 17.10.2018

Стипендии за ученици по програма YES

На 10 септември стартира кандидатстването за едногодишна обменна програма YES. Кандидатстването за програмата е напълно безплатно, като желаещите следва да попълнят електронна апликационна форма в срок до31 октомври 2018. Формулярът е достъпен на следния адрес:  https://ais.americancouncils.org/yes БРОШУРА-ТУК За участие в програмата могат да кандидатстват ученици,

Top