Автор: admin

Конкурс за лого на иновативните училища в България

Линк:  Иновативни Училища

Програма за обмен на ученици YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study)

Американски съвет за международно образование (American Councils for International Education) е международна организация, която стимулира културния диалог и обмен на ученици и между САЩ и страни от Източна и Югоизточна Европа и Евразия.   Американски съвет реализира в България програма за обмен

Kонкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”.

За пета поредна година Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Творческата надпревара е посветена на предстоящата 75- годишнината от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората

КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛУТУРАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

Откриване на новата учебна година

ОТКРИВАНЕ: 15.09.2017г. от 09:00ч. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА: за 8 и 9 клас – 19.09.2017г. (вторник) от 17:30ч.

Кариерното ориентиране

  Проект  BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.     Кариерното ориентиране има важна роля за осъществяване на

Център за Еврейско-българско Сътрудничество

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” за четвърта поредна година организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Тази година темата е: Шимон Перес и неговия принос в измеренията на общочовешкия хуманизъм. За улеснение на учениците сме

Отворен е конкурса за ученици и кандидат-студенти „Моят 3Dсвят“

За трета поредна година  Машинно-технологичния факултет (МТФ) при ТУ-София организира конкурса "Моят 3D свят" за разработване на 3D модел за ученици и кандидат-студенти. Конкурсът е под патронажа на Президента на Република България, а от тази година съорганизатор е и фондация

100 дървета подарък за Вашето училище.

100 дървета подарък за Вашето училище   Уважаеми Директори, Учители и Ученици, Подаряваме 20 000 дървета на училищата в България – всеки клас от цялата страна може да участва до 27.11.16 г., вижте как тук: http://gorata.bg/content/igra Споделете с Вашите ученици

Национална информационна кампания

инфо. кампания

Top