Национална кампания „Имам бизнес идея“

В периода 15 април – 1 юни 2019 г. в цялата страна се провежда национална кампания под надслов „Имам бизнес идея“ – част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион 2019“ и се организира от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Кампанията е насочена към лица на възраст от 14 до 18 години, притежаващи креативно мислене и бизнес идея с потенциал за развитие.

Регламент

Декларация за информирано съгласие

Национален конкурс „С добро по Великден“

Национален клуб ЮНЕСКО организира  Национален конкурс "С добро по Великден".
Конкурсът е с благотворителен характер и има за цел да събере средства за издаването на аудио и видео учебници и учебни помагала за деца със сензорни увреждания – слепота и глухота.

Прием на курсанти в Частен професионален колеж по въздушен транспорт – София.

За повече информация

Прием на курсанти в Академията на Министерството на вътрешните работи

Брошура

Национален конкурс за Космоса

За участие в 21-то издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“. Той се провежда от Фондация „Еврика“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов и е включен в Календарния план за извънкласните дейности на Министерството на образованието и науката.

Регламент

Формуляр

Конкурс „Моята кауза“

Каузата трябва да бъде създадена на www.volontime.com, за линкът, 
водещ към нея, изпратен на е-поща – foundation@volontime.com до 
31.03.2019г. Две кауза ще получат финансова подкрепа за тяхното 
реализиране. Едната кауза ще бъде избрана от жури, а другата кауза 
ще е тази, която получи най-много подкрепа от потребителите на 
социалната мрежа за добри дела Volontime.

За повече информация-тук
 

ДПП „Сините камъни“ обявява конкурс за ученическо и детско творчество

ДПП "Сините камъни" обявява конкурс за ученическо и детско творчество на тема:

"Защитени и застрашени растения и животни в ДПП "Сините камъни"". Конкурсът се провежда в няколко категории и възрастови групи.
За повече информация-тук

Прием на студенти за учебната 2019-2020 г. в Стопански факултет при Тракийски университет , гр. Стара Загора.

 

Информация за специалности

Плакати

EVN Стажантска програма „Младежи с бъдеще“ 2019

Tази година EVN България отваря стажантската си програма „Младежи с бъдеще“ за ученици, завършващи 12 клас в електротехническа специалност. Това е част от философията на компанията за подкрепа на младите и без опит хора в тяхното кариерно начало. 

за повече информация-тук

 

Конкурс на тема „Вода за Всички“

Регламент за конкурса.

Top